Colofon

Copyright:

Indien niet anders vermeld, vallen alle pagina’s op de websites van de exploitant onder het copyright (Copyright). Vermenigvuldiging of gebruik van websites (of gedeelten daarvan) in andere elektronische of geprinte publicaties en hun openbaarmaking (ook in het internet) zijn alleen na voorafgaande toestemming toegestaan.

Alle in het kader van het internet aanbod genoemde en eventueel door derden beschermde handelsmerken en geregistreerde merken zijn zonder beperking onderhevig aan de bepalingen van het genoemde geldende kenmerkrecht en de bezitrechten van de bedoelde geregistreerde eigenaars. Alleen opgrond van louter noeming in ons internet aanbod, mag daaruit niet de conclusie worden getrokken, dat merken niet door rechten van derden zijn beschermd.

Disclaimer:

De exploitant heeft de gehele in zijn bereik verstrekte informatie naar eer en geweten uitgewerkt en gecontroleerd. Er wordt echter geen waarborg voor de actualiteit, juistheid, volledigheid of kwaliteit en constante beschikbaarheid van de verstrekte informatie aanvaard.

Voor eventuele schade, die bij het oproepen of downloaden van gegevens door computervirussen of door installatie of het gebruik van software wordt veroorzaakt, wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
De exploitant behoudt zich uitdrukkelijk voor, enkele websites, web-diensten van de exploitant of het gehele aanbod zonder aparte aankondiging te veranderen, aan te vullen, te wissen of de openbaarmaking tijdelijk of definitief te stoppen.

Links en verwijzingen:

De exploitant is alleen voor de “eigen inhoud” verantwoordelijk, die hij ter beschikking stelt voor gebruik in overeenstemming met de geldende wetten en voorschriften. Deze eigen inhoud (content) dient te worden onderscheiden van kruisverwijzingen (“Links”) op de websites van andere aanbieders. Door de als “Externe Link” gekenmerkte kruisverwijzing (opent in een nieuw scherm) geeft de exploitant de toegang tot “vreemde inhoud” vrij.
Voor illegale, foutieve of incomplete inhoud en in het bijzonder voor schade, die door het gebruik of niet benutten van informatie van derden ontstaat, is alleen de betreffende aanbieder van de website verantwoordelijk, waarnaar werd doorverwezen.

Bescherming persoonsgegevens:

Alle door de exploitant in verschillende formulieren opgevraagde gegevens worden uitsluitend voor zuiver dienst-technischen doeleinden gebruikt. Het doorgeven van persoonlijke informatie aan derden vindt niet plaats.
Alle automatisch door de webserver opgeslagen toegangsgegevens dienen voor zuiver technische en statistische doeleinden. Een adjustering met andere gegevensbestanden of het doorgeven aan derden gebeurt niet.
Deze website gebruikt Google Analytics, een webanalyse dienst van Google Inc. („Google“). Google Analytics gebruikt zog. „Cookies“, tekstbestanden, die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van het gebruik van de website door u mogelijk maakt. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website (inclusief uw IP-adres) wordt aan een server van Google in USA getransfereerd en aldaar opgeslagen. Google zal deze informatie benutten, om uw gebruik van de website te analyseren, om reports over de activiteiten van de website voor de service provider van de website te verzamelen en om verdere met het gebruik van de website en het internet verbonden service te verstrekken. Ook zal Google deze informatie eventueel aan derden overdragen, voor zover dit wettelijk is voorgeschreven of zover derden deze gegevens in opdracht van Google verwerken. Google zal in geen geval uw IP-adres met andere gegevens van Google in verbinding brengen. U kunt het installeren van de cookies door een passende instelling van uw browser software verhinderen; Wij wijzen er echter op, dat u in dit geval eventueel niet alle functies van deze website in volle omvang benutten kunt. Door het gebruik van deze website verklaart u akkoord te gaan met de bewerking van de over u verzamelde gegevens door Google in de tevoor beschreven wijze en voor het tevoren genoemde doel.

ICOM Automation GmbH
An der Krebswiese 5
98693 Ilmenau
Duitsland

Postbus: PF 100164
98686 Ilmenau
Duitsland

Telefoon: +49 3677 84880
Telefax: +49 3677 848848
Email: info@icom-automation.com

Zaakvoerder:
Dr. Bernd Henfling

Rechtbank:
Amtsgericht Jena HRB Nr. 300243

BTW-Identificatienummer:
DE 812829947

CMS:
Redaxo – Open Source Content Management

Webdesign:
Kleine Arche GmbH, Erfurt

Fotos Startpagina: shutterstock.com (Dudarev Mikhail, frantisekhojdysz, Rich Carey, Willyam Bradberry, JonMilnes, Andrea Izzotti, Michael Bogner, davidpstephens)