Capaciteitsoptimalisatie

Het klassieke tijd-weg diagramm was de optimaalste variant voor de besturing van een galvano automaat. Het voordeel van deze constante procesbesturing is eveneens het cruciale nadeel: gebrek aan flexibiliteit. Tegenwoordig benodigen galvanische installaties multifunctionele automaten. Kleine partijen verlangen vaak gemengde productieprocessen met verschillende technologieën.
De installatiebesturing GalvaCom kan dit presteren, want de programmering van de warendragers en hoogwaardige voorwaarde logica veroorloven de gelijktijdige behandeling van verschillende producten.

Een flexibel procédé werpt bij gelijktijdig aanhouden van alle technologische parameters echter de capaciteitsproblematiek op. GalvaCom lost deze tegenspraak op door een consequente computerbesturing. Naast de actueel benutte capaciteit van de installatie worden alle volgende orders in de berekening opgenomen.

Deze optimalisatie van de warendrager capaciteit kan echter niet door de SPS maar uitsluitend door een computerbesturing worden verricht.

Screenshot capaciteitsoptimalisatie
Screenshot capaciteitsoptimalisatie