Besturingsconcepten

Iedere galvano exploitant – het zij als onderaannemer het zij als bedrijfsinterne dienstverlener – kent de problematiek met de toenemend veranderende technologische behoeften. Of „alleen“ laagdikten en daarmede stroomdichtheid en verblijfsduur of complete behandelingsprocessen moeten worden veranderd, in ieder geval passen de specifieke wensen niet meer in de calculatie.

Dit betekent: flexibiliteit kost capaciteit van de installatie en geld! Daar ook de kostendruk in de coatingbranche constant stijgt, zijn natürlich vragen naar concrete meerkosten en mogelijkheden om het algemene probleem tegen te gaan natuurlijk van groot interesse. Zonder een realistische inschatting van alle consequenties ontstaat al gauw een verkeerde prijs, orders kunnen verloren gaan of niet meer economisch zijn.